ZHENGZHOU HAIXU
ZHENGZHOU

HAIXU

Kromit Kumu Nerelerde Kullanılır?

Kromit kumu , düşük ve yüksek sıcaklıkta iyi bir artan sürtünme etkisine sahiptir, aynı zamanda ikili bir rol oynar. Kauçuğa eklenen sürtünmeyi arttırmada iyi bir rol oynayabilir ve dualiteyi ve gürültüyü çizmez. Kromit ince Cr203’te yaygın olarak kullanılan sürtünme malzemesinde, %25-40’lık içerik, Cr203 içeriği ne kadar yüksekse, artan sürtünme etkisi daha büyüktür. Kullanım miktarı ve partikül boyutunun kontrolüne dikkat edilmelidir. Uygun dozaj %7’yi, partikül inceliği 200’den fazla projeyi geçmemelidir. Aşırı dozaj ve kaba tane boyutu, sürtünme katsayısını iyileştirebilir, ancak aynı zamanda sürtünme artışlarına da neden olacaktır.

Refrakter ateş tuğlası teknolojisinin gelişiminin temel yönü, temel başlangıç ​​noktası olarak bağımsız yeniliğe dayanmaktadır, refrakter malzeme tasarımı ve bilimsel, üretim, ince ve yeşil uygulama, tüketimin azaltılması ve entegrasyonun kaynak korunmasını almak. Yeni bir düzeyde araştırma ve geliştirmeyi teşvik etme yolu. Çimento endüstrisi için refrakterin yenilikçi yönü kromsuz ve enerji tasarrufludur.

LATEST POST

Kromit kumları-haixu-banner 3

Krom Fiyatı 2019-2023

Kromit pazarının konsolidasyonu, 2019-2023 küresel kromit pazarında tanık olunan ana trendlerden biridir. Mart 2011’de krom

Etiketler
Scroll to Top